Våra tjänster:


-Kulturhistoriska restaureringar, rekonstruktioner och måttbeställda nytillverkningar av byggnadsdetaljer med traditionella och hållbara material, metoder och formspråk.

-Rådgivning och projekteringshjälp.

-Antikvarisk konsultation.

-Åtgärdsförslag/program och vård- och underhållsplaner.

-Dokumentation, uppmätning och ritning.

-Möbelrestaurering.

-Försäljning av begagnade byggnadsdetaljer.

-Butiksförsäljning av byggnadsvårdsartiklar.