Några av våra genomförda och pågående projekt


Klicka på bilden för en större bild med bildtext.


Gustaviansk spegel.
Renovering av salsbyggnad i Höga kusten.
Åtgärdsförslag till renovering av de åttkantiga paviljongerna vid Ålandsviken, Furusund.
Renovering av vattenskada i pärlsponttak.
Restaurering av Junsele gravkapell. Före start.